ข่าวสาร
หน้าแรก|ข่าวสาร|บล็อก|ตัวควบคุมพื้นฐาน 6 อย่างในเครื่องอัดอากาศ

ตัวควบคุมพื้นฐาน 6 อย่างในเครื่องอัดอากาศ

ส่วนควบคุมของเครื่องปั๊มลม (compressor controls) ได้รับการดีไซน์ให้จับคู่ปริมาณการให้อากาศอัดกับปริมาณความต้องการอากาศอัด โดยรักษาแรงดันในการดิสชาร์จ (discharge) ให้อยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้ การดิสชาร์จแรงดันนี้ควรตั้งค่าไว้ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดการใช้พลังงาน

โดยทั่วไประบบการอัดลมมักจะประกอบด้วยเครื่องอัดลมหลายๆ เครื่องที่ส่งลมไปยังแอร์เฮดเดอร์ (air header) โรงงาน กำลังการให้ลมอัด (capacity) ที่รวมกันของเครื่องหลายๆ เครื่องนี้จะได้รับการกะให้มีปริมาณที่ตรงกับปริมาณความต้องการลมสูงสุดของโรงงาน ส่วนควบคุมระบบมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างประสานสอดคล้องกับการลดในปริมาณการผลิต (output) ของเครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่องในช่วงที่มีอุปสงค์ลมที่ต่ำลง โดยปกติแล้วระบบอากาศอัดจะออกแบบมาให้ทำงานในช่วงแรงดันที่แน่นอนตายตัวในการให้ปริมาณของอากาศปริมาณหนึ่งๆ ซึ่งจะแปรผันกับอุปสงค์ของการใช้งานระบบ (system demand) แรงดันระบบจะได้รับการตรวจตราหรือมอนิเตอร์เพื่อให้ระบบการควบคุมลดปริมาณการผลิตของเครื่องปั๊มลมเมื่อแรงดันมาถึงระดับที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ปริมาณ output ของเครื่องอัดอากาศจะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อแรงดันตกลงจนถึงระดับต่ำที่ได้กำหนดเอาไว้

มีตัวควบคุมพื้นฐาน 6 ชนิดสำหรับเครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่องที่ผู้ที่จะซื้อและใช้เครื่องอัดอากาศจะต้องใส่ใจ

Start/Stop เริ่ม/หยุด

Load/Unload โหลด/อันโหลด

Modulating โมดูเลติง (จำกัดหรือควบคุมปริมาณลมให้ลดลง)

Dual/Auto Dual สองฟังก์ชัน (เลือกได้ระหว่าง เริ่ม/หยุด กับ โหลด/อันโหลด)

Variable Displacement ความจุแปรผัน

Variable Speed ความเร็วแปรผัน

 

Compressor controls are designed to match compressor delivery with compressed air demand, by maintaining the compressor discharge pressure within a highly specified range. This discharge pressure should be set as low as possible to minimize the energy usage.

Compressor systems are typically composed of multiple compressors delivering air to a common plant air header. The combined capacity of these machines is generally sized to meet the maximum plant air demand. System controls are needed to orchestrate a reduction in the output of the individual compressors during the times of having lower demand. Compressed air systems are usually designed to operate within a fixed pressure range to deliver a volume of air that varies with system demand. System pressure is monitored so that the control system decreases compressor output when the pressure reaches a predetermined level. Compressor output is then increased again when the pressure drops to a lower predetermined level.

There are 6 basic types of individual compressor controls that a person has to take into account when looking into purchasing and using air compression:

Start/Stop

Load/Unload

Modulating

Dual/Auto Dual

Variable Displacement

Variable Speed

Learn more about the these six basic compressor controllers and more about other FS Curtis products

Follow us for more updates! Facebook Twitter YouTube

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540