ข่าวสาร
หน้าแรก|ข่าวสาร|บล็อก|เราสามารถลดต้นทุนของอากาศอัดที่เราใช้ได้อย่างไร

เราสามารถลดต้นทุนของอากาศอัดที่เราใช้ได้อย่างไร

This is a question that a business owner should ask…   What can I do to reduce the cost of operating my Compressed Air System?

For years now, the whole industrial world has been listening to the experts that want to help you reduce your electric bill by selling you a more energy lighting system, heating and air conditioning system, speed controlled pumps, and automatic “do-dads” that promise a lower power bill.  The air compressor industry has been drawn into this energy-saving charge because in most facilities, the electric motor in the compressed air system can be the largest and most powerful electric device in the building. So the air compressor has become one of the favorite targets of the utilities wanting to reduce the peak load on a local power grid. You’ve heard all of the sales pitches now from both the compressor guys and the power companies. But there may be low-cost actions you can take to make your compressed air system more efficient and further reduce your monthly electric bill.

First, find ways to reduce your existing air systems’ operating costs. You may not need to pay for an air system audit unless you don’t have the time or experienced staff to conduct your own system assessment. Sometimes, just focusing your facilities manager on reducing the cost of the compressed air system can work. Sometimes having a trusted air compressor vendor works well. And sometimes you may need the help of a paid compressed air auditor if you’re budget allows.  However, as a starting point, there are some things you can do on your own first.

According to CAGI, the most expensive component in the total cost of compressed air is energy. In fact, over the lifespan of a typical compressor, energy typically costs several times more than the purchase price of the compressor. The bottom line, maximizing energy efficiency saves you money.

At the beginning, you must know what your compressed air system is doing and why.

If you can’t answer these basic questions for your compressed air system, then you really don’t understand or manage your compressed air system effectively.  And you are probably wasting a lot of money that could easily be turned into profit dollars.

The first step to reducing compressed air energy costs is to measure and monitor your compressed air system’s energy consumption, flow rates and operating air pressure. Your FS-Curtis Distributor can help you with your understanding of your compressed air system through an assessment or audit of your system.  The FS-Curtis Distributor will provide you with a report which will help you see how your air compressor(s) are being controlled, how much energy they are using, and how much air flow and pressure your system is using.  Recommendations can be made to help your reduce your operating costs and return those losses back into profit for your business.  Small adjustments can reduce your operating pressure and energy costs while improving flow rates and output.

Learn about the 10 Steps to Saving Compressed Air System Operating Costs

 

สำหรับขั้นตอนแรกในการลดต้นทุนพลังงานอากาศอัดก็คือการวัดและตรวจติดตามความสิ้นเปลืองพลังงานของระบบอากาศอัด อัตราการไหล และแรงดันอากาศในการปฏิบัติการของคุณ โปรดเชื่อมั่นว่าการบริการของเอฟเอส-เคอร์ติสซึ่งรวมถึง compressed air audit และการส่งมอบรายงานการตรวจสอบคุณภาพระบบอากาศอัดจะช่วยให้คุณเข้าใจระบบอากาศอัดของคุณได้ดียิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติการได้

Follow us for more updates! Facebook Twitter YouTube

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540