ข่าวสาร
หน้าแรก|ข่าวสาร|บล็อก|คุณควรเลือกเครื่องทำลมแห้ง (ดรายเออร์) แบบใด

คุณควรเลือกเครื่องทำลมแห้ง (ดรายเออร์) แบบใด

ดรายเออร์-เอฟเอส-เคอร์ติส

ดรายเออร์แบบน้ำยาทำความเย็น vs แบบเม็ดสารดูดความชื้น

การจะเลือกเครื่องทำลมแห้งระหว่าง Refrigerated Air Dryer กับ Desiccant Air Dryer ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

 

Choosing between a refrigerated or desiccant air dryer is dependent on the acceptable moisture content or pressure dew point (PDP) requirement for your application.

การเลือกระหว่าง ดรายเออร์แบบน้ำยาทำความเย็น หรือ แบบเม็ดสารดูดความชื้น จะขึ้นอยู่กับความชื้นที่ยอมรับได้ หรือ pressure dew point (อุณหภูมิจุดน้ำค้างของก๊าซภายใต้แรงดัน หรือ PDP) ที่ต้องการในการใช้งานของคุณ

 

Refrigerated air dryers (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น) 

These dryers are typically adequate for general purpose compressed air applications and will typically offer anywhere from a 35-40° F pressure dew point (PDP). Cost is typically much less than that of other drying technologies. Refrigerated dryers use a refrigeration compressor and heat exchange to cool the compressed air and remove moisture.

There are two types of refrigerated dryers. The first type is cycling, which is the more energy efficient option and typically used for higher flows and where the flow rate varies from shift to shift.  The Cycling or VSD refrigerated dryer, cycles on and off to deliver the correct PDP at the varying flow rate. The other and less expensive option is a non-cycling type. Non-cycling dryers are on all the time and run at the same load as long as they are switched on. The difference between the two, is like running your home refrigerator. You only open it when needed, and thus it “cycles” on and off as needed. Leave the door open all the time, and now you have a “non-cycling” refrigerator.

Both types of dryers should have a coalescing pre-filter to remove large quantities of water droplets and oil mist before going into the air dyer. This helps the air dryer to be more efficient in removing moisture from the compressed air. After the dryer, “after-filters” can clean up the remaining oil-mist, particles and hydrocarbons.  The type of final filter(s) is dependent upon your air systems’ ISO Air Quality Standard.

เครื่องทำลมแห้งประเภทนี้เพียงพอสำหรับในการใช้งานเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมเพื่อจุดประสงค์ทั่วๆ ไป และจะให้ pressure dew point ในช่วงราวๆ 35 – 40 องศาฟาเรนไฮต์ (1.67 – 4.44 °C) ราคาโดยทั่วไปแล้วจะถูกกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ในการทำให้แห้ง เครื่องทำลมแห้งแบบน้ำยาทำความเย็นจะใช้เครื่องอัดอากาศเย็นและการแลกเปลี่ยนความร้อนมาทำให้อากาศเย็นและขจัดความชื้นออกไป

เครื่องทำลมแห้งแบบน้ำยาทำความเย็นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ชนิดแรกคือ (การ) cycling ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่า และใช้โดยทั่วไปสำหรับการไหลที่สูงกว่า และอัตราการไหลแตกต่างออกไปตามแต่ละ shift หรือกะหรือการเปลี่ยนแปลง เครื่องทำลมแห้งแบบน้ำยาทำความเย็น ระบบ VSD หรือแบบไซเคิลนี้ จะไซเคิล on และ off เพื่อให้มีค่า PDP ที่ถูกต้อง ณ อัตราการไหลที่แปรผัน ตัวเลือกอีกชนิดซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่าก็คือ non-cycling เครื่องทำลมแห้งชนิดไม่มีไซเคิลจะ on ตลอดเวลา และจะ run ในโหลดที่เท่ากันหรือเท่าเดิมตราบเท่าที่หรือหากว่ายังเปิดเครื่องอยู่ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองชนิดนี้ก็เหมือนกับการใช้ตู้เย็นที่บ้าน คุณจะเปิดใช้เมื่อคุณจำเป็นเท่านั้น และดังนั้นมันจึง “ไซเคิล” on และ off เท่าที่จำเป็น หากคุณเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา คุณก็จะมีตู้เย็นประเภทที่ “ไม่มีการไซเคิล”

เครื่องทำลมแห้งทั้งสองชนิดนี้ควรจะมีตัวก่อนการกรอง (pre-filter) หรือตัวกรองขั้นต้นที่ใช้กรองการจับรวมตัวกัน (coalescing) เพื่อที่จะขจัดหยดน้ำและไอละอองน้ำมันในปริมาณมากก่อนการผ่านเข้าสู่เครื่องทำลมแห้ง จะช่วยเครื่องทำลมแห้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขจัดความชื้นจากเครื่องอัดอากาศ หลังจากผ่านเครื่องทำลมแห้ง “ตัวหลังการกรอง” (after-filter) จะสามารถทำความสะอาดไอละอองน้ำมัน อนุภาค และไฮโดรคาร์บอน ชนิดของฟิลเตอร์หรือตัวกรองท้ายสุด (final filter) จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานคุณภาพอากาศ ISO ของระบบอากาศของคุณ

 

Desiccant compressed air dryers (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น)

These dryer are typically used when your application requires very dry compressed air or when the compressed air supply runs in cold environments. Desiccant dryers can achieve dew points as low as -100. In some facilities, a desiccant air dryer may only be needed for certain applications and processes.  As an example, an auto body shop generally will need only a refrigerate air dryer for the tools and general air uses, but will benefit from having very clean and dry air for the paint booth. In a twin towered desiccant dryer the desiccant attracts the moisture during the timed cycle and then purges, which releases the moisture to the atmosphere. While one tower is drying, the other is purging and regenerating. This type of dryer does use a portion of the dried compressed air as part of the purge cycle so you need to be sure to supply enough compressed air for both your demand and the purge requirement.

The different types of desiccant dryers can include non-heated, heated purge and blower purge. More energy efficient desiccant dryers will use heated ambient air to purge the off-line tower. Further energy savings can be achieved by using a PDP monitor connected to the dryer controller which will determine when to switch the towers to start the regeneration cycle of the spent tower. The added cost of a blower purge dryer will be quickly off-set by the compressed air system energy savings in most cases.

Desiccant air dryers require a high-quality oil-mist removal pre-filter, and a particle filter to keep dust and very fine particles from the dryer bed from getting down-stream to the air distribution system

เครื่องทำลมแห้งประเภทนี้จะใช้ในการใช้งานที่ต้องการอากาศอัดที่แห้งมาก หรือเมื่อผลิตอากาศอัดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น  เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นมีความสามารถที่จะทำให้จุดน้ำค้างต่ำมากถึง -100 ได้

ในบางโรงงาน เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นอาจจะมีการใช้แค่ในงานบางอย่างหรือบางกระบวนการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วในร้านซ่อมรถก็จะใช้เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นแค่สำหรับการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างและการใช้ลมทั่วๆ ไปเท่านั้น แต่จะได้รับประโยชน์จากการมีอากาศที่แห้งและสะอาดมาก ในเครื่องทำลมแห้งหอหรือทาวเออร์แฝด (twin towered) แบบเม็ดสารดูดความชื้นจะดึงเอาความชื้นในช่วงไซเคิลที่วางเวลาไว้แล้วไล่ออก ซึ่งจะปล่อยความชื้นออกสู่บรรยากาศ ในขณะที่หอแฝดข้างหนึ่งกำลังทำลมแห้ง หอแฝดอีกข้างจะไล่และ (ทำการ) regenerating เครื่องทำลมแห้งชนิดนี้จะใช้อากาศอัดที่แห้งส่วนหนึ่งเป็นส่วนของช่วงไล่ (purge cycle) ดังนั้นคุณจึงต้องแน่ใจว่าจะซัพพลายอากาศอัดได้เพียงพอสำหรับทั้งอุปสงค์ของคุณและการไล่ (purge)

เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นสามารถแบ่งออกเป็นชนิด ไม่มีการทำให้ร้อน (non-heated) ไล่แบบร้อนหรืออุณหภูมิสูงขึ้น (heated purge) และไล่แบบพัดลม (blower purge) เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่าจะใช้อากาศในบรรยากาศทั่วไปที่จะมีการทำให้ร้อนขึ้นในการไล่หอหรือทาวเออร์ออฟไลน์ การประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกทำได้โดยการใช้มอนิเตอร์ PDP ที่เชื่อมต่อกับส่วนควบคุมเครื่องทำลมแห้งซึ่งจะตัดสินใจว่าเมื่อใดควรจะเปลี่ยนหอหรือทาวเออร์เพื่อเริ่มรอบของการรีเจนเนอเรชัน (regeneration cycle) ของหอที่ถูกใช้หรือจ่าย (spent) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเครื่องทำลมแห้งชนิดไล่แบบพัดลมจะได้รับการชดเชยอย่างรวดเร็วโดยการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดในกรณีทั่วๆ ไป

เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นจำเป็นต้องใช้ตัวกรองพรี-ฟิลเตอร์สำหรับขจัดไอละอองน้ำมันและฟิลเตอร์กรองอนุภาคของแข็งที่มีคุณภาพสูง เพื่อกันไม่ให้ฝุ่นและอนุภาคที่มีขนาดละเอียดมากจากดรายเออร์เบด (dryer bed) ผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปจนไปสู่ระบบการกระจายอากาศ (air distribution system)

 

For more information on how to choose the correct compressed dryer visit our website or download our product brochures / ดาวน์โหลดโบรชัวร์.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะเลือกหาเครื่องทำลมแห้งอย่างถูกต้องและถูกใจ โปรดลองดูในเว็บไซต์ของเรา หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

(เอฟเอส-เคอร์ติส ประเทศไทยจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องทำลมแห้ง (หรือดรายเออร์) ทั้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น (RDS Series) และแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น (D series) โปรดดาวน์โหลดโบรชัวร์หรือติดต่อเรา เพื่อศึกษาหรือรับทราบข้อมูลที่ท่านสนใจเพิ่มเติม)

 

 

Follow us for more updates! Facebook Twitter YouTube

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540