ข่าวสาร
หน้าแรก|ข่าวสาร|บล็อก|รอบระยะการบำรุงรักษาปั๊มลมโรตารีแบบใช้น้ำมัน

รอบระยะการบำรุงรักษาปั๊มลมโรตารีแบบใช้น้ำมัน

ผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศโรตารีแบรนด์ต่างๆ และรุ่นต่างๆ ได้ให้แนวทางไว้อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในคู่มือที่ส่งมาพร้อมกับเครื่องอัดอากาศ คุณลงทุนเงินเป็นจำนวนมากสำหรับเครื่องอัดอากาศใหม่ เป็นความคิดที่ฉลาดที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วน แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะช่วยให้ใจของคุณสงบที่ได้รู้ว่าคุณไม่ได้กำลังละเลยเครื่องอัดอากาศของคุณ

Each manufacturer’s make and model of rotary air compressor gives specific guidelines for preventative maintenance in the operations manual sent with the air compressor. You’ve invested a good deal of money in your new compressor, to protect your new investment it’s a wise idea to follow these preventative maintenance procedures. Keep in mind this is not a comprehensive list, but it’s a good start and will help give peace of mind knowing you are not neglecting your air compressor.

ผู้ผลิตปั๊มลมโรตารีสกรูทุกเจ้าได้ให้คู่มือการใช้งานพร้อมกับแนวทางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ชัดเจน การออกแบบเครื่องอัดอากาศบางแบบหรือบางรุ่นอาจมีขั้นตอนการบำรุงรักษาที่มากกว่า แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกที่หนึ่งที่จะทำให้ปั๊มลมโรตารีหรือปั๊มลมสกรูของคุณใช้งานได้ยาวนานที่สุด ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุน

Every manufacturer of rotary screw air compressors provide an Operators Manual with specific guidelines for preventative maintenance. You’ve invested a good deal of money in your new compressor, to protect your new investment it’s a wise idea to follow the preventative maintenance procedures. Some compressor designs may require more steps and checks, but here is a good place to start to get the longest life out of your investment

ประจำวัน: ตรวจสอบความผิดปกติ (เสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ การรั่ว การเตือน หรือเสียงเตือนบนส่วนควบคุม เป็นต้น)

Daily:   Check for abnormalities (unusual sound, vibration, leaks, warnings or alarms on the controller, etc.)

ประจำเดือน: ทำการตรวจเช็คที่ทำประจำวันและรวมถึง

Monthly: Perform Daily checks

ประจำไตรมาส: ตรวจเช็คมิเตอร์จำนวนชั่วโมงและแผนการบำรุงรักษาเพื่อดูว่าใช่เวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษาหรือไม่ ปั๊มลมของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่ 2,000 4,000 หรือ 8,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต

Quarterly: Check hour meter and check the maintenance schedule to determine if its time for maintenance to be scheduled. Your compressor may require lubrication change at 2,000, 4,000 or 8,000 hours depending on the manufacturer’s recommendations.

ประจำครึ่งปี หรือ 4,000 ชั่วโมง: ทำการตรวจเช็คประจำไตรมาส (อีกรอบหนึ่ง) และ

Semi-Annual or 4000 hours:  Perform Quarterly Check list.

ประจำปี หรือ 8,000 ชั่วโมง: เริ่มโดยการตรวจเช็ครายการซ่อมบำรุงประจำปีตามคำแนะนำของผู้ผลิต และ

Annual or 8000 hours: Start by checking annual maintenance list for manufacturer’s recommendations:

นี่เป็นรายการบำรุงรักษาพื้นฐานซึ่งจำเป็นในการใช้งานปั๊มลมโรตารีสกรูแบบน้ำมันอย่างราบรื่น โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพมาตรฐาน แต่เราทราบกันดีว่าสภาพของการติดตั้งเครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่จะค่อนข้างสกปรกและมีฝุ่นเยอะ

Keep in mind; these are the basic maintenance items needed to keep an oil flooded rotary screw compressor in good operation. This preventative maintenance program is designed for a standard condition, but as we all know most installations for air compressors would be considered dirty and dusty environments.

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่ออายุของเครื่องอัดอากาศก็คือระยะเวลาเดินเครื่องจริง แนวทางการซ่อมบำรุงปั๊มลมโรตารีสกรูทุกเครื่องจะวางไว้สำหรับ (หรือนับที่) ชั่วโมงการทำงาน การติดตั้งส่วนใหญ่จะไม่ใช่เพื่อการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน / 7 วันต่อสัปดาห์ ในหนึ่งปีมี 8,760 ชั่วโมง และไม่ว่าจำนวนเท่าใดที่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงจะส่งผลต่อการบำรุงรักษาที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งนั้น

Another factor that is critical to the life of a compressor is the actual run time. All rotary screw compressors underlying guideline for maintenance is hours of operation. Most installations never operate 24 hrs per day / 7 days a week. There are only 8760 hours in a year and anything less than 24 hours will result in lower hours, which affect the amount of maintenance needed for each installation.

พิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้เป็นเจ้าของปั๊มโรตารีสกรูแบบน้ำมันจะต้องทำอะไรบ้างในการบำรุงรักษาปั๊มลมอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการใช้งานที่สามารถวางใจได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน

So, with all of these factors to consider, what does an owner of an oil flooded rotary screw compressor do to properly maintain the air compressor to ensure long reliable operation?

เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ เราจำเป็นต้องดูปัจจัยหลายๆ อย่าง

To answer this question we need to look at several factors:

สิ่งแวดล้อม

อันดับแรก  สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมด หากเครื่องอัดอากาศของคุณกำลังเดินเครื่องในสภาพแวดล้อมที่สกปรกซึ่งคุณจะต้องคอยทำความสะอาดคูลเลอร์ภายนอกเพื่อให้เครื่องอัดอากาศเย็น และชุดกรองอากาศก็สกปรกอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะตรวจสอบอยู่ประจำ สำหรับสภาพแวดล้อมที่สกปรกเช่นนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำรายเดือน ไม่ใช่ดูจากจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่อง

1)   Environment

First the environment is the one factor that governs all of the others. If your compressor is running in a dirty environment where you have to keep cleaning the coolers externally to keep the compressor cool and the air filter is continually dirty when you inspect it periodically; then you have a dirty environment. Use the monthly recommendations and not the hours of run time.

จำนวนชั่วโมงของการทำงาน (น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมงต่อปี)

ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่วางไว้สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งอธิบายไว้ในคู่มือ รอบของการเปลี่ยนชุดกรองจะเป็นรายเดือน ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงการทำงาน หมายความว่าชุดกรองอากาศและน้ำมันจะเปลี่ยนทุกไตรมาส (หรือบ่อยกว่า) และตัวแยกอากาศน้ำมันจะเปลี่ยนตามคำแนะนำในคู่มือ โปรดใส่ใจด้วยว่า หากคุณเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง / 7 วัน ชุดกรองอากาศและน้ำมันจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกตามคำแนะนำของผู้ผลิตอะไหล่แท้ (ผู้ผลิต OEM)

2) Hours of operation (less than 4000 hrs per year)

In this case the recommendation would be to follow the time frame set out for preventative maintenance as described in the operations manual. Use monthly intervals for filter changes and not the hours of operation as your guide. This means air and oil filters changed every quarter (or more frequently) as well as air/oil separators changed per instruction manual. Please note if you are running 24 hrs / 7 days then air and oil filters will need to be changed in accordance with OEM recommendations.

ต้นทุน

เราควรคำนึงถึงต้นทุนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นเรื่องสุดท้าย เพราะมีงานวิจัยจำนวนมากที่พิสูจน์แล้วว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถช่วยให้ประหยัดเงิน โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสมจะแปลงไปสู่การทำงานที่วางใจได้มากขึ้นและดาวน์ไทม์ที่ลดลงสำหรับเจ้าของ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดรายได้ที่คงเส้นคงวา

3) Costs

Costs of preventative maintenance should be only considered as a last resort as it has been proven in many studies that preventative maintenance saves money. A proper preventative maintenance program will translate into more reliable operation and less down times for the owner. This will create a more efficient production process for the owner which generates income on a consistent basis.

อย่างไรก็ดี คู่มือของ OEM (ผู้รับจ้างผลิตสินค้า) ควรจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางของการเปลี่ยนชุดกรองทั้งหมดในการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศโรตารีสกรูอย่างเหมาะสม

In all other instances the OEM manual should be used as a guideline for changing all filters for the proper maintenance your rotary screw compressor.

หากประสงค์ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อกับเราหรือตัวแทนขายของเรา

A properly maintained air compressor can be accomplished by following several practical guidelines and discussing your needs with an FS-Curtis compressed air professional. To learn more download the product information or contact your local FS Curtis distributor.

Follow us for more updates! Facebook Twitter YouTube

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540