ข่าวสาร
หน้าแรก|ข่าวสาร|บล็อก|ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละตัวควบคุมของเครื่องอัดลมเดี่ยว

ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละตัวควบคุมของเครื่องอัดลมเดี่ยว

ไลน์ผลิตปั๊มลมลูกสูบเอฟเอส-เคอร์ติส

เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวควบคุม 6 อย่างของปั๊มลมเครื่องเดียวไปแล้วในบทความก่อน คุณจะตัดสินใจเลือกใช้ตัวควบคุมไหนกับปั๊มลมของคุณ ลองมาดูว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับตัวควบคุมที่เป็นพื้นฐานในเครื่องอัดลม (ปั๊มลม) เดี่ยว

 

Previously we discussed The 6 Types of Basic Individual Compressor Controls to learn about the differences, but how do you determine which controls you would want for your compressor? To help with this decision here are few pros and cons of the basic air compressor controls:

Start/Stops

Pros

Cons

Load/Unload

Pros

Cons

Modulating

Pros

Cons

Dual/Auto Dual

Pros

Cons

Variable Displacement

Pros

Cons

Variable Speed

Pros

Cons

Follow us for more updates! Facebook Twitter YouTube

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540