อุตสาหกรรมต่างๆ
หน้าแรก|อุตสาหกรรมต่างๆ|อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

Industry Requirements

Striking a balance between complying with food safety codes and providing a safe product to the consumer, all while reducing costs and improving efficiencies.


Prevention is critical. Food safety laws, such as the GFSI schemes and the FDA’s Food Safety Modernization Act, are taking the proactive position of preventing illness and recalls rather than reacting to them afterward. However, the laws are not specific regarding compressed air quality requirements.

Manufacturers must establish their own risk management programs, and determine satisfactory contamination levels for the three contaminants: particles, water, and oil, for both direct and indirect contact points of risk.

The Food and Beverage industry utilizes both oil-lubricated and oil-free compressors in the production of packaged goods. Selection should depend on your needs for total air compression, consistency over time and the number of people that will be using your system at once.

FS-Curtis can help with the preparation/transition into a new compressed air system. We now offer state-of-the-art scroll, rotary screw oil-free compressors, oil-free reciprocating compressors as well as audits that can check air quality. A properly maintained compressor system can lead to increased profitability and allows manufacturers to focus on their core business.

To learn more, please contact us.

 

Related Industries

อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป การผลิตทั่วไป| เครื่องอัดอากาศในโรงงานบรรจุขวด-และโรงงานผลิตเบียร์ อาหารและเครื่องดื่ม| โรงงานฉลากขวดยา การแพทย์และเภสัชกรรม| อุตสาหกรรมเหล็กแปรรูป เหล็กแปรรูป| อุตสาหกรรมยานยนต์ ยานยนต์|

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540