ข่าวสาร
หน้าแรก|ข่าวสาร|บล็อก|ทำไมจึงควรเลือกระบบท่อ FS-Connect

ทำไมจึงควรเลือกระบบท่อ FS-Connect

อะไรคือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องพิจารณาเมื่อเลือกท่อ

  1. เข้าใจงานติดตั้งของคุณและภาวะโดยรอบ
  2. เข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการไหล อุณหภูมิ และค่าแรงดันต่ำสุดและสูงสุด
  3. ทบทวนงบประมาณ แผนความเป็นไปได้ในการที่จะขยายในอนาคต

Why the FS-Connect Piping System?

Do you have problems with the pressure, flow or quality of your air that is affecting your products, increasing your scrap rate due to rejections in quality, efficiency, tooling costs due to increased maintenance or spraying applications like paint jobs? Then you may want to review your compressed air piping system for a start in enhancing your operation and savings.

What You Need to Consider When Selecting Piping?

  1. Know your installation & ambient conditions.

Consider the environment the piping system will be installed in. There are many elements that can induce corrosion. Some harsh chemicals or fumes could have an adverse effect on the pipe. Installation conditions could play a role in the effectiveness of your system and life cycle of the pipe.

  1. Know your flow, the temperature and the pressure min and max requirements.

For safety and overall performance, the flow, the temperature and the pressure should be reviewed and discussed thoroughly before a choice of pipe is made.

  1. Review the budget and plan for possible expansion in the future.

All pipe options have different price points, different installation requirements and options for future expansion. It’s best to consider all of these factors before choosing the product that will be best for your installation.

The benefit of the FS-Connect Piping System (aluminum) is ease of installation at an extremely competitive cost advantage when compared to traditional piping systems. Our system offers non-plastic fittings for durability and many different mounting brackets to handle all the installation requirements for any location. The FS-Connect Piping is simple, cost-effective and will impact your compressed air system and bottom-line in a positive manner.

As with anything there are always many ways to accomplish the same end result, just with differing energy, thought and cost to get that same end result. If you can have the best quality of air with the least amount of headaches and least amount of waste in terms of production and maintenance for the least cost, wouldn’t you choose that solution? If you are interested in savings and ease of mind the FS-Connect Piping System offers the most flexibility for design and install over all of the other technologies. No sweating is required as with copper piping, no threading, pipe dope and labor intensive cutting and hanging as with the black malleable piping. The copper and black pipe is very heavy and cumbersome to handle making for costly, labor eating installations. The shipping and handling that is involved in the traditional pipe drives the costs even higher. These other technologies also need the special tooling required for the projects. Aside from the installation drawbacks of black pipe and copper pipe one must also be aware of the corrosion that starts attacking these piping materials from the onset. Copper is not nearly as bad from a corrosion point compared to black iron piping, however copper still corrodes over time and does have the high cost factor for installations due to the rising price of copper and labor to sweat.

The Benefits of Using FS-Connect Piping System

The FS-Curtis Aluminum Piping System’s benefits include:

• Energy efficient
• Lower installation costs
• Push-to-connect technology
• Immediate pressurization
• Removable and reusable
• Modular design
• No corrosion
• Leak-free guarantee
• Full bore design
• 1/2″ – 6″ pipe sizes

Follow us for more updates! Facebook Twitter YouTube

Location

140/1-2 หมู่12 ซอย9/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540